Nieuwe patienten

Om de continuïteit en kwaliteit  voor onze patiënten te blijven bewaken, zijn we genoodzaakt om de instroom van nieuwe patiënten te beperken.  Vanaf heden kunnen we enkel partners en inwonende kinderen van huidige patiënten alsook patiënten van Dr. Steven Coene aannemen. Het online registeren en afspraken maken door nieuwe patiënten is niet mogelijk. Wie een eerste maal op consultatie wenst te komen, vragen we om te telefoneren naar de praktijk .