Griepvaccinatie

Naar jaarlijkse gewoonte zal u ook dit najaar de mogelijkheid hebben om griepvaccin te laten plaatsen. Door de Coronacrisis verwachten we echter dat meer mensen een griepvaccin wensen dan de voorbije jaren. Om die reden heeft de overheid beslist om het afleveren van het vaccin bij de apotheek in 2 fases te laten verlopen.

In de eerste fase, die loopt van 1 oktober tot en met 15 november, kunnen ENKEL personen die tot 1 van de volgende risicogroepen behoren een vaccin bij de apotheker afhalen.

  • Groep 1: personen met een risico op complicaties:
   • Alle zwangere vrouwen, ongeacht de fase van de zwangerschap
   • Alle patiënten vanaf de leeftijd van 6 maanden die lijden aan een onderliggende chronische aandoening (ook als deze onder controle is) van de longen (COPD, astma, ..), het hart (met als uitzondering hoge bloeddruk), de lever, de nieren, een stofwisselingsziekte (diabetes,..), een neuromusculaire aandoening of immuniteitsstoornissen (zowel aangeboren stoornissen als stoornissen door medicatie geïnduceerd).
   • Alle personen vanaf 65 jaar
   • Personen die in een instelling verblijven
   • Kinderen van 6 maanden tot 18 jaar die een langdurige aspirinetherapie ondergaan.
  • Groep 2: personen die werkzaam zijn in de gezondheidssector.
  • Groep 3: personen die onder hetzelfde dak wonen als de risicopersonen uit groep 1 (Niet Groep 2!)
  • Ook personen tussen 50 en 65 jaar hebben een hoger risico op complicaties en kunnen in de eerste fase een griepvaccin afhalen bij de apotheek.

Als u tot 1 van bovenstaande categorieën behoort en een griepvaccin wenst, gelieve dan te bellen naar het secretariaat (09 355 77 61) tussen 8u en 12u met duidelijke vermelding van de volgende info:

 • Naam/namen van de persoon/personen
 • Eventueel de reden waarom u tot een risicogroep behoort (zwangerschap, werkzaam in de gezondheidssector) indien we dit mogelijks niet uit uw medisch dossier kunnen halen.
 • Apotheek in Lochristi waar u het vaccin wenst op te halen.
 • Toediening tijdens standaardconsultatie of griepvaccinatie-consultatie (zie hieronder)

Wij bezorgen binnen de week het voorschrift naar de apotheek van uw keuze. U hoeft dus geen papieren voorschrift op te halen op het secretariaat!
U gaat het vaccin AFHALEN bij uw apotheek NA 1 oktober en VOOR 15 november en bewaart het in de koelkast tot het moment van toediening.

OPGELET, het ideale moment voor TOEDIENING van het vaccin is tussen half oktober en eind november. 

Indien u enkel gevaccineerd wenst te worden, kan u hiervoor terecht op de specifieke griepvaccinatie-consultaties. Op dat moment is er geen tijd voorzien voor andere medische problemen, ook niet voor voorschriften. Deze consultaties gaan door in Kapelleken op zaterdag 24 oktober en zaterdag 14 november telkens van 9u00 tot 11u30.
Uw griepvaccin kan natuurlijk ook toegediend worden tijdens een standaardconsultatie indien u andere voorschriften nodig heeft of een medisch probleem wenst te bespreken

In tweede fase zal, afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins, de vaccinatie van de rest van de bevolking gebeuren. Met andere woorden indien u niet tot een risicogroep behoort maar u wel een griepvaccin wenst, kunnen we het voorschrift reeds aanmaken en bezorgen aan de apotheek van keuze maar kan u het vaccin pas NA 15 november afhalen in deze apotheek.