Waarvoor kan u bij uw huisarts terecht?

 • Elk gezondheidsprobleem van baby’s, kinderen, jongeren, volwassen en bejaarden
 • Bewaren van uw globaal medisch dossier
 • Algemene geneeskunde (verkoudheden, griep, lage rugpijn,…)
 • Opvolging bloeddruk, suikerziekte, schildklierproblemen, …
 • Bloedafname
 • Vermageringsdiëten
 • Begeleiding rookstop
 • Aanpak van angst en depressie
 • Gynaecologisch onderzoek en uitstrijkje (DUBBELE AFSPRAAK)
 • Begeleiding zwangerschap
 • Vaccinaties bij baby’s, kinderen en volwassenen
 • Aanleggen gips
 • Doorsturen naar andere medische disciplines (kinesisten, lopopedie, ergotherapie, podologie, diabeteseducator)
 • Reisadvies
 • Gezondheidsvoorlichting – seksuele voorlichting
 • Preventieve onderzoeken (borst, baarmoederhals, prostaat, darm, …)
 • Preoperatief onderzoek: bloedafname, EKG, … (DUBBELE AFSPRAAK)
 • Kleine ingrepen (verwijderen van cysten, abcessen, lipomen= vetknobbeltjes) (DUBBELE AFSPRAAK )
 • Behandeling van wratten en andere huidletsels
 • Wondhechtingen en wondzorg bij kleine ongevallen
 • Gezins- en levensvragen
 • Doorsturen naar sociale diensten
 • Thuiszorgoverleg
 • Palliatieve zorg
 • Begeleiding laatste levensfase

Wachtdiensten en Spoeddienst

Wanneer U de eigen huisarts niet kan bereiken en er dringende hulp nodig is kunt U bellen naar 1733 om de wachtdoende arts te bereiken. De wachtdienst is er voor de continuïteit van de zorgen en is geen spoeddienst!

Elke huisarts van de wachtdienst zal de oproep beantwoorden en behandelen zoals de eigen huisarts, d.w.z. dat men de patiënten, die zich kunnen verplaatsen, zoveel mogelijk zal vragen zich naar het kabinet van de huisarts te begeven.

Wanneer kan U terecht bij de wachtdienst:

Tijdens de weekdagen ‘s nachts: 19.00 -8.00u.
Tijdens het weekend: vanaf vrijdagavond 19.00u tot maandagochtend 8.00u.

Vanaf december 2019 kan je enkel nog terecht in de nieuwe huisartsenwachtpost scheldekracht te Wetteren
(Wegvoeringsstraat 73)
Deze wachtpost kan je bereiken op :
– vrijdagavond en op de vooravond van feestdagen van 19u tot 23u.
– zaterdag, zondag en feestdagen van 8u tot 23u.
– van 23u tot 8u zal je worden doorverwezen naar de wachtposten van Gent.

Spoeddienst:
Bij echt dringende hulp is het efficiënter het centrale hulpnummer te bellen: 112 (= ambulancedienst)

Apotheek van wacht: 0900 10 500 of www.apotheek.be
Tandarts van wacht: 0903 399 69

Globaal medisch dossier

In het Globaal Medisch Dossier (GMD) worden alle gegevens over uw gezondheid bijgehouden door de huisarts zoals voorgeschiedenis, genomen medicatie, gevolgde behandelingen, operaties, verslagen van specialist…
Vraag ernaar op de consultatie van uw huisarts.

Voordelen:

 • Uw huisarts heeft een totaalbeeld van uw gezondheidstoestand
 • Efficiëntere individuele opvolging (+ preventiebeleid) en een beter overleg tussen de artsen mogelijk
 • 30% vermindering op het remgeld voor elke consultatie bij uw huisarts
 • 30% vermindering op het remgeld voor elk huisbezoek voor patiënten van minimum 75 jaar en/of chronisch zieken

Het GMD is gratis. U betaalt een bepaald bedrag aan uw huisarts maar de mutualiteit betaalt dit volledig terug.
Indien U verandert van huisarts binnen dezelfde huisartsenspraktijk dan blijft uw dossier (GMD) binnen de huisartsenspraktijk en wordt de remgeldvermindering automatisch verder toegepast. Bij wijziging van huisarts niet behorend tot dezelfde huisartsenpraktijk kan het GMD, op uw vraag, doorgegeven worden aan de nieuwe huisarts.

Tarieven

We zijn geconventioneerd. Dit wil zeggen dat we de officiële tarieven van 01/01/2022 van het RIZIV/mutualiteiten toepassen:

 • Consultatie: € 27,5
 • Consultatie na 18u00: € 32
 • Huisbezoek: € 40,5
 • Huisbezoek voor 2 personen: 2 * € 32,5

Het supplement van de avondconsultatie wordt volledig terugbetaald door uw mutualiteit indien u een Globaal Medisch Dossier (GMD) heeft in de praktijk.

Nieuwe patienten

Om de continuïteit en kwaliteit  voor onze patiënten te blijven bewaken, zijn we genoodzaakt om de instroom van nieuwe patiënten te beperken.  Vanaf heden kunnen we enkel partners en inwonende kinderen van huidige patiënten alsook patiënten van Dr. Steven Coene aannemen. Het online registeren en afspraken maken door nieuwe patiënten is niet mogelijk. Wie een eerste maal op consultatie wenst te komen, vragen we om te telefoneren naar de praktijk .