Waarvoor kan u bij uw huisarts terecht?

 • Elk gezondheidsprobleem van baby’s, kinderen, jongeren, volwassen en bejaarden
 • Bewaren van uw globaal medisch dossier
 • Algemene geneeskunde (verkoudheden, griep, lage rugpijn,…)
 • Opvolging bloeddruk, suikerziekte, schildklierproblemen, …
 • Bloedafname
 • Vermageringsdiëten
 • Begeleiding rookstop
 • Aanpak van angst en depressie
 • Gynaecologisch onderzoek en uitstrijkje (DUBBELE AFSPRAAK)
 • Begeleiding zwangerschap
 • Vaccinaties bij baby’s, kinderen en volwassenen
 • Aanleggen gips
 • Doorsturen naar andere medische disciplines (kinesisten, lopopedie, ergotherapie, podologie, diabeteseducator)
 • Reisadvies
 • Gezondheidsvoorlichting – seksuele voorlichting
 • Preventieve onderzoeken (borst, baarmoederhals, prostaat, darm, …)
 • Preoperatief onderzoek: bloedafname, EKG, … (DUBBELE AFSPRAAK)
 • Kleine ingrepen (verwijderen van cysten, abcessen, lipomen= vetknobbeltjes) (DUBBELE AFSPRAAK )
 • Behandeling van wratten en andere huidletsels
 • Wondhechtingen en wondzorg bij kleine ongevallen
 • Gezins- en levensvragen
 • Doorsturen naar sociale diensten
 • Thuiszorgoverleg
 • Palliatieve zorg
 • Begeleiding laatste levensfase

Wachtdiensten en Spoeddienst

Wanneer U de eigen huisarts niet kan bereiken en er dringende hulp nodig is kunt U, afhankelijk van uw eigen woonplaats, één van de onderstaande nummers bellen om de wachtdoende arts te bereiken. De wachtdienst is er voor de continuïteit van de zorgen en is geen spoeddienst!

Elke huisarts van de wachtdienst zal de oproep beantwoorden en behandelen zoals de eigen huisarts, d.w.z. dat men de patiënten, die zich kunnen verplaatsen, zoveel mogelijk zal vragen zich naar het kabinet van de huisarts te begeven.

 

Wanneer kan U terecht bij de wachtdienst:
Tijdens de weekdagen ‘s nachts: 19.00 -8.00u.
Tijdens het weekend: vanaf vrijdagavond 19.00u tot maandagochtend 8.00u.

Spoeddienst:
Bij echt dringende hulp is het efficiënter het centrale hulpnummer te bellen: 112 (= ambulancedienst)

Nummer van de wachtdienst voor Groot-Lochristi: 093288488
Nummer van de wachtdienst voor Lokeren: 093487878
Nummer van de wachtdienst voor Destelbergen-Oostakker-Gent: 092365000
Nummer van de wachtdienst voor Laarne-Kalken-Overmere: 093690901
Apotheek van wacht: 0900 10 500 of www.apotheek.be
Tandarts van wacht: 0903 399 69

Globaal medisch dossier

In het Globaal Medisch Dossier (GMD) worden alle gegevens over uw gezondheid bijgehouden door de huisarts zoals voorgeschiedenis, genomen medicatie, gevolgde behandelingen, operaties, verslagen van specialist…
Vraag ernaar op de consultatie van uw huisarts.

Voordelen:

 • Uw huisarts heeft een totaalbeeld van uw gezondheidstoestand
 • Efficiëntere individuele opvolging (+ preventiebeleid) en een beter overleg tussen de artsen mogelijk
 • 30% vermindering op het remgeld voor elke consultatie bij uw huisarts
 • 30% vermindering op het remgeld voor elk huisbezoek voor patiënten van minimum 75 jaar en/of chronisch zieken

Het GMD is gratis. U betaalt een bepaald bedrag aan uw huisarts maar de mutualiteit betaalt dit volledig terug.
Indien U verandert van huisarts binnen dezelfde huisartsenspraktijk dan blijft uw dossier (GMD) binnen de huisartsenspraktijk en wordt de remgeldvermindering automatisch verder toegepast. Bij wijziging van huisarts niet behorend tot dezelfde huisartsenpraktijk kan het GMD, op uw vraag, doorgegeven worden aan de nieuwe huisarts.

Tarieven

We zijn geconventioneerd. Dit wil zeggen dat we de officiële tarieven van 01/01/2019 van het RIZIV/mutualiteiten toepassen:

 • Consultatie: 26,5€
 • Consultatie na 18u00: 30,5€
 • Huisbezoek: 39€
 • Huisbezoek voor 2 personen: 2*31€
 • Huisbezoek na 18u00: 52€

Het supplement van de avondconsultatie wordt volledig terugbetaald door uw mutualiteit indien u een Globaal Medisch Dossier (GMD) heeft in de praktijk.

Nieuwe patienten

We zijn genoodzaakt om de instroom van nieuwe patiënten te beperken.  Vanaf heden kunnen we enkel nieuwe patiënten aannemen uit Groot-Lochristi, met als uitzondering partners en inwonende kinderen van huidige patiënten die niet in Groot-Lochristi wonen. Het online registeren en afspraken maken door nieuwe patiënten zal niet meer mogelijk zijn. Wie een eerste maal op consultatie wenst te komen, vragen we om te telefoneren naar de praktijk .