Waarvoor kan u bij uw huisarts terecht?

 • Elk gezondheidsprobleem van baby’s, kinderen, jongeren, volwassen en bejaarden
 • Bewaren van uw globaal medisch dossier
 • Algemene geneeskunde (verkoudheden, griep, lage rugpijn,…)
 • Opvolging bloeddruk, suikerziekte, schildklierproblemen, …
 • Bloedafname
 • Vermageringsdiëten
 • Begeleiding rookstop
 • Aanpak van angst en depressie
 • Gynaecologisch onderzoek en uitstrijkje (DUBBELE AFSPRAAK)
 • Begeleiding zwangerschap
 • Vaccinaties bij baby’s, kinderen en volwassenen
 • Aanleggen gips
 • Doorsturen naar andere medische disciplines (kinesisten, lopopedie, ergotherapie, podologie, diabeteseducator)
 • Reisadvies
 • Gezondheidsvoorlichting – seksuele voorlichting
 • Preventieve onderzoeken (borst, baarmoederhals, prostaat, darm, …)
 • Preoperatief onderzoek: bloedafname, EKG, … (DUBBELE AFSPRAAK)
 • Kleine ingrepen (verwijderen van cysten, abcessen, lipomen= vetknobbeltjes) (DUBBELE AFSPRAAK )
 • Behandeling van wratten en andere huidletsels
 • Wondhechtingen en wondzorg bij kleine ongevallen
 • Gezins- en levensvragen
 • Doorsturen naar sociale diensten
 • Thuiszorgoverleg
 • Palliatieve zorg
 • Begeleiding laatste levensfase

Wachtdiensten en Spoeddienst

Wanneer U de eigen huisarts niet kan bereiken en er dringende hulp nodig is kunt U bellen naar 1733 om de wachtdoende arts te bereiken. De wachtdienst is er voor de continuïteit van de zorgen en is geen spoeddienst!

Elke huisarts van de wachtdienst zal de oproep beantwoorden en behandelen zoals de eigen huisarts, d.w.z. dat men de patiënten, die zich kunnen verplaatsen, zoveel mogelijk zal vragen zich naar het kabinet van de huisarts te begeven.

Wanneer kan U terecht bij de wachtdienst:

Tijdens de weekdagen ‘s nachts: 19.00 -8.00u.
Tijdens het weekend: vanaf vrijdagavond 19.00u tot maandagochtend 8.00u.

Vanaf december 2019 kan je enkel nog terecht in de nieuwe huisartsenwachtpost scheldekracht te Wetteren
(Wegvoeringsstraat 73)
Deze wachtpost kan je bereiken op :
– vrijdagavond en op de vooravond van feestdagen van 19u tot 23u.
– zaterdag, zondag en feestdagen van 8u tot 23u.
– van 23u tot 8u zal je worden doorverwezen naar de wachtposten van Gent.

Spoeddienst:
Bij echt dringende hulp is het efficiënter het centrale hulpnummer te bellen: 112 (= ambulancedienst)

Apotheek van wacht: 0900 10 500 of www.apotheek.be
Tandarts van wacht: 0903 399 69

Globaal medisch dossier

In het Globaal Medisch Dossier (GMD) worden alle gegevens over uw gezondheid bijgehouden door de huisarts zoals voorgeschiedenis, genomen medicatie, gevolgde behandelingen, operaties, verslagen van specialist…
Vraag ernaar op de consultatie van uw huisarts.

Voordelen:

 • Uw huisarts heeft een totaalbeeld van uw gezondheidstoestand
 • Efficiëntere individuele opvolging (+ preventiebeleid) en een beter overleg tussen de artsen mogelijk
 • 30% vermindering op het remgeld voor elke consultatie bij uw huisarts
 • 30% vermindering op het remgeld voor elk huisbezoek voor patiënten van minimum 75 jaar en/of chronisch zieken

Het GMD is gratis. U betaalt een bepaald bedrag aan uw huisarts maar de mutualiteit betaalt dit volledig terug.
Indien U verandert van huisarts binnen dezelfde huisartsenspraktijk dan blijft uw dossier (GMD) binnen de huisartsenspraktijk en wordt de remgeldvermindering automatisch verder toegepast. Bij wijziging van huisarts niet behorend tot dezelfde huisartsenpraktijk kan het GMD, op uw vraag, doorgegeven worden aan de nieuwe huisarts.

Tarieven

We zijn geconventioneerd. Dit wil zeggen dat we de officiële tarieven van 01/01/2021 van het RIZIV/mutualiteiten toepassen:

 • Consultatie: € 27
 • Consultatie na 18u00: € 31,5
 • Huisbezoek: € 40
 • Huisbezoek voor 2 personen: 2 * € 32

Het supplement van de avondconsultatie wordt volledig terugbetaald door uw mutualiteit indien u een Globaal Medisch Dossier (GMD) heeft in de praktijk.

Nieuwe patienten

Om de continuïteit en kwaliteit  voor onze patiënten te blijven bewaken, zijn we genoodzaakt om de instroom van nieuwe patiënten te beperken.  Vanaf heden kunnen we enkel partners en inwonende kinderen van huidige patiënten alsook patiënten van Dr. Steven Coene aannemen. Het online registeren en afspraken maken door nieuwe patiënten is niet mogelijk. Wie een eerste maal op consultatie wenst te komen, vragen we om te telefoneren naar de praktijk .

Griepvaccinatie

Naar jaarlijkse gewoonte zal u ook dit najaar de mogelijkheid hebben om griepvaccin te laten plaatsen.  Voor het griepseizoen 2021-2022 krijgen de volgende personen voorrang voor de vaccinatie:

 • Categorie A:  personen met een risico op complicaties
  • Iedereen vanaf 65 jaar
  • Alle patiënten vanaf de leeftijd van zes maanden die lijden aan een onderliggende chronische aandoening van de longen (inclusief ernstige astma), het hart (uitgezonderd hypertensie), de lever, de nieren, metabole aandoeningen (inclusief diabetes), een BMI hoger dan 35, neuromusculaire aandoeningen of immuniteitsstoornissen
  • Personen die in een instelling verblijven
  • Alle zwangere vrouwen ongeacht de fase van de zwangerschap
  • Kinderen van zes maanden tot achttien jaar die een langdurige aspirinetherapie ondergaan
 • Categorie B: alle personen tussen 50 en 65 jaar, zelfs indien ze niet aan een risicoaandoening lijden. Zij kunnen worden gevaccineerd wanneer iedereen van categorie A gevaccineerd is en afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins

Behoort u tot 1 van bovenstaande groepen dan is er automatisch een voorschrift voor het griepvaccin (alpha rix) gemaakt en kan u vanaf begin oktober met uw IDcard uw vaccin AFHALEN bij uw apotheker zonder dat u daarvoor nog langs moet gaan of bellen naar de praktijk.

 

Het ideale moment van TOEDIENING van het vaccin is tussen half oktober en eind november.

Indien u enkel gevaccineerd wenst te worden, kan u hiervoor terecht op de SPECIFIEKE GRIEPVACCINATIE-CONSULTATIES. Deze consultaties zijn OP AFSPRAAK op
– zaterdag 23 oktober van 9u00 tot 11u30
– zaterdag 20 november van 9u00 tot 11u30
U kan hiervoor online een afspraak inplannen via de app van introlutions of via onze website. In het keuzemenu kiest u dan voor griepvaccinatie (in plaats van normale of dubbele consultatie).
U kan ook bellen naar het secretariaat tussen 13u00 en 16u00.
We willen wel benadrukken dat deze consultatie enkel is voor het plaatsen van het griepvaccin dat u meebrengt. Op dat moment is er geen tijd voorzien voor andere medische problemen, ook niet voor voorschriften.
Deze griepvaccinatie-consultatie vindt plaats in huisartsenpraktijk Kapelleken 15/0003 – 9080 Lochristi.

We nemen volgende maatregelen zodat we u veilig kunnen ontvangen:
• U komt naar de praktijk met een mondmasker.
• U wacht buiten of in de auto tot de arts u binnenroept of opbelt (Wij vragen met nadruk om NIET plaats te nemen in de wachtzaal).
• U ontsmet de handen bij het binnenkomen en verlaten van de praktijk.
• U komt ALLEEN binnen (enkel indien noodzakelijk wordt een begeleider toegelaten).
• Wij verrekenen deze consultatie rechtstreeks met uw mutualiteit, u hoeft dus geen geld mee te brengen.