Waarvoor kan u bij uw huisarts terecht?

 • Elk gezondheidsprobleem van baby’s, kinderen, jongeren, volwassen en bejaarden
 • Bewaren van uw globaal medisch dossier
 • Algemene geneeskunde (verkoudheden, griep, lage rugpijn,…)
 • Opvolging bloeddruk, suikerziekte, schildklierproblemen, …
 • Bloedafname
 • Vermageringsdiëten
 • Begeleiding rookstop
 • Aanpak van angst en depressie
 • Gynaecologisch onderzoek en uitstrijkje (DUBBELE AFSPRAAK)
 • Begeleiding zwangerschap
 • Vaccinaties bij baby’s, kinderen en volwassenen
 • Aanleggen gips
 • Doorsturen naar andere medische disciplines (kinesisten, lopopedie, ergotherapie, podologie, diabeteseducator)
 • Reisadvies
 • Gezondheidsvoorlichting – seksuele voorlichting
 • Preventieve onderzoeken (borst, baarmoederhals, prostaat, darm, …)
 • Preoperatief onderzoek: bloedafname, EKG, … (DUBBELE AFSPRAAK)
 • Kleine ingrepen (verwijderen van cysten, abcessen, lipomen= vetknobbeltjes) (DUBBELE AFSPRAAK )
 • Behandeling van wratten en andere huidletsels
 • Wondhechtingen en wondzorg bij kleine ongevallen
 • Gezins- en levensvragen
 • Doorsturen naar sociale diensten
 • Thuiszorgoverleg
 • Palliatieve zorg
 • Begeleiding laatste levensfase

Wachtdiensten en Spoeddienst

Wanneer U de eigen huisarts niet kan bereiken en er dringende hulp nodig is kunt U bellen naar 1733 om de wachtdoende arts te bereiken. De wachtdienst is er voor de continuïteit van de zorgen en is geen spoeddienst!

Elke huisarts van de wachtdienst zal de oproep beantwoorden en behandelen zoals de eigen huisarts, d.w.z. dat men de patiënten, die zich kunnen verplaatsen, zoveel mogelijk zal vragen zich naar het kabinet van de huisarts te begeven.

Wanneer kan U terecht bij de wachtdienst:

Tijdens de weekdagen ‘s nachts: 19.00 -8.00u.
Tijdens het weekend: vanaf vrijdagavond 19.00u tot maandagochtend 8.00u.

Vanaf december 2019 kan je enkel nog terecht in de nieuwe huisartsenwachtpost scheldekracht te Wetteren
(Wegvoeringsstraat 73)
Deze wachtpost kan je bereiken op :
– vrijdagavond en op de vooravond van feestdagen van 19u tot 23u.
– zaterdag, zondag en feestdagen van 8u tot 23u.
– van 23u tot 8u zal je worden doorverwezen naar de wachtposten van Gent.

Spoeddienst:
Bij echt dringende hulp is het efficiënter het centrale hulpnummer te bellen: 112 (= ambulancedienst)

Apotheek van wacht: 0900 10 500 of www.apotheek.be
Tandarts van wacht: 0903 399 69

Globaal medisch dossier

In het Globaal Medisch Dossier (GMD) worden alle gegevens over uw gezondheid bijgehouden door de huisarts zoals voorgeschiedenis, genomen medicatie, gevolgde behandelingen, operaties, verslagen van specialist…
Vraag ernaar op de consultatie van uw huisarts.

Voordelen:

 • Uw huisarts heeft een totaalbeeld van uw gezondheidstoestand
 • Efficiëntere individuele opvolging (+ preventiebeleid) en een beter overleg tussen de artsen mogelijk
 • 30% vermindering op het remgeld voor elke consultatie bij uw huisarts
 • 30% vermindering op het remgeld voor elk huisbezoek voor patiënten van minimum 75 jaar en/of chronisch zieken

Het GMD is gratis. U betaalt een bepaald bedrag aan uw huisarts maar de mutualiteit betaalt dit volledig terug.
Indien U verandert van huisarts binnen dezelfde huisartsenspraktijk dan blijft uw dossier (GMD) binnen de huisartsenspraktijk en wordt de remgeldvermindering automatisch verder toegepast. Bij wijziging van huisarts niet behorend tot dezelfde huisartsenpraktijk kan het GMD, op uw vraag, doorgegeven worden aan de nieuwe huisarts.

Tarieven

We zijn geconventioneerd. Dit wil zeggen dat we de officiële tarieven van 01/01/2021 van het RIZIV/mutualiteiten toepassen:

 • Consultatie: € 27
 • Consultatie na 18u00: € 31,5
 • Huisbezoek: € 40
 • Huisbezoek voor 2 personen: 2 * € 32

Het supplement van de avondconsultatie wordt volledig terugbetaald door uw mutualiteit indien u een Globaal Medisch Dossier (GMD) heeft in de praktijk.

Nieuwe patienten

Om de continuïteit en kwaliteit  voor onze patiënten te blijven bewaken, zijn we genoodzaakt om de instroom van nieuwe patiënten te beperken.  Vanaf heden kunnen we enkel partners en inwonende kinderen van huidige patiënten alsook patiënten van Dr. Steven Coene aannemen. Het online registeren en afspraken maken door nieuwe patiënten is niet mogelijk. Wie een eerste maal op consultatie wenst te komen, vragen we om te telefoneren naar de praktijk .

Griepvaccinatie

Naar jaarlijkse gewoonte zal u ook dit najaar de mogelijkheid hebben om griepvaccin te laten plaatsen. Door de Coronacrisis verwachten we echter dat meer mensen een griepvaccin wensen dan de voorbije jaren. Om die reden heeft de overheid beslist om het afleveren van het vaccin bij de apotheek in 2 fases te laten verlopen.

In de eerste fase, die loopt van 1 oktober tot en met 15 november, kunnen ENKEL personen die tot 1 van de volgende risicogroepen behoren een vaccin bij de apotheker afhalen.

  • Groep 1: personen met een risico op complicaties:
   • Alle zwangere vrouwen, ongeacht de fase van de zwangerschap
   • Alle patiënten vanaf de leeftijd van 6 maanden die lijden aan een onderliggende chronische aandoening (ook als deze onder controle is) van de longen (COPD, astma, ..), het hart (met als uitzondering hoge bloeddruk), de lever, de nieren, een stofwisselingsziekte (diabetes,..), een neuromusculaire aandoening of immuniteitsstoornissen (zowel aangeboren stoornissen als stoornissen door medicatie geïnduceerd).
   • Alle personen vanaf 65 jaar
   • Personen die in een instelling verblijven
   • Kinderen van 6 maanden tot 18 jaar die een langdurige aspirinetherapie ondergaan.
  • Groep 2: personen die werkzaam zijn in de gezondheidssector.
  • Groep 3: personen die onder hetzelfde dak wonen als de risicopersonen uit groep 1 (Niet Groep 2!)
  • Ook personen tussen 50 en 65 jaar hebben een hoger risico op complicaties en kunnen in de eerste fase een griepvaccin afhalen bij de apotheek.

Als u tot 1 van bovenstaande categorieën behoort en een griepvaccin wenst, gelieve dan te bellen naar het secretariaat (09 355 77 61) tussen 8u en 12u met duidelijke vermelding van de volgende info:

 • Naam/namen van de persoon/personen
 • Eventueel de reden waarom u tot een risicogroep behoort (zwangerschap, werkzaam in de gezondheidssector) indien we dit mogelijks niet uit uw medisch dossier kunnen halen.
 • Apotheek in Lochristi waar u het vaccin wenst op te halen.
 • Toediening tijdens standaardconsultatie of griepvaccinatie-consultatie (zie hieronder)

Wij bezorgen binnen de week het voorschrift naar de apotheek van uw keuze. U hoeft dus geen papieren voorschrift op te halen op het secretariaat!
U gaat het vaccin AFHALEN bij uw apotheek NA 1 oktober en VOOR 15 november en bewaart het in de koelkast tot het moment van toediening.

OPGELET, het ideale moment voor TOEDIENING van het vaccin is tussen half oktober en eind november. 

Indien u enkel gevaccineerd wenst te worden, kan u hiervoor terecht op de specifieke griepvaccinatie-consultaties. Op dat moment is er geen tijd voorzien voor andere medische problemen, ook niet voor voorschriften. Deze consultaties gaan door in Kapelleken op zaterdag 24 oktober en zaterdag 14 november telkens van 9u00 tot 11u30.
Uw griepvaccin kan natuurlijk ook toegediend worden tijdens een standaardconsultatie indien u andere voorschriften nodig heeft of een medisch probleem wenst te bespreken

In tweede fase zal, afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins, de vaccinatie van de rest van de bevolking gebeuren. Met andere woorden indien u niet tot een risicogroep behoort maar u wel een griepvaccin wenst, kunnen we het voorschrift reeds aanmaken en bezorgen aan de apotheek van keuze maar kan u het vaccin pas NA 15 november afhalen in deze apotheek.